เรื่องราวของเรา

Cal Cal คือทีมงานเล็กๆ ที่เชื่อในเรื่องของ “ความสุข” และเชื่อว่าทุกคนก็อยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรูปแบบหรือไลฟสไตล์ของตัวเองเช่นกัน

เราเชื่อว่า คนเราจะสุขก็ต่อเมื่อได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือก
สุขเมื่อได้จัดการกับสิ่งต่างๆในวิถีของตัวเอง และ
สุขในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตัวเองเลือกและทำ

ดังนั้น เราจึงพัฒนา “CalCal: สุข(ภาพ)นิยม ในแบบของคุณ” ขึ้นมา
เพื่อให้คุณได้บริหารและจัดการแคลอรีในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น กิน นอน เที่ยว เล่น ทำงาน
ออกกำลังกาย อย่างมีความสุข
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีรูปร่างและสุขภาพที่ดีในนิยามของคุณเองด้วยเช่นกัน

ทีมของเรา

เพชร

Co-Founder & CEO

มิก

Co-Founder & CTO

อัน

Co-Founder & CCO

มารอง

Co-Founder & Advisor